Taneční průprava

Balet je běh na dlouhou trať a je třeba hodně trpělivosti, píle a nadšení, než se dostaví první viditelné výsledky. Vždyť teprve po 2-3 letech se dítě naučí své tělo ovládat tak, aby se mohlo přistoupit k náročnější baletní výuce. Tato doba je určena taneční a pohybové průpravě, cílem které je zpevnění svalového tonusu, osvojení návyku správného držení těla, zlepšení koordinace a rozvíjení rytmického cítění. A to vše přijatelnou formou tanečních her, plných příběhů rozvíjejících dětskou fantazii. Součástí výuky jsou kromě základů klasického tance i základy gymnastiky a prvky lidového tance. Přijímají se děti od 4-5 let, které dovedou udržet v hodině pozornost. Každé dítě má určité schopnosti a úkolem dobrého pedagoga je tyto schopnosti nalézt a rozvíjet.

Avšak aby balet nebyl pro dítě trápením ale radostí, nesmí chybět i dostatečné fyzické a duševní předpoklady.

Logickým vyústěním této taneční průpravy je později výuka složitější baletní techniky, jako základního stavebního kámene všech ostatních tanečních technik. Je na vašich dětech, jak moc se vzhlédnou v Labutích, Popelkách či Šípkových Růženkách... Čeká je tak ještě několik krásných výjimečných let v zajetí baletu zdokonalováním baletní techniky, které jde ruku v ruce s osobnostním rozvojem, pílí a posilováním pevné vůle.

.