Milí přátelé
tanečního umění a příznivci baletu…

…vítá vás baletní škola COPPELIA se sídlem na Praze 5, přímo v centru Smíchova v budově Ženských domovů.

Profesionální vedení a dlouholetá pedagogická praxe vyučujících v oblasti klasického a moderního tance, dramatického a divadelního projevu, a především jejích vzájemná spolupráce a propojení, zaručují jedinečnost a exkluzivitu našeho výukového programu.

U nás tančí všichni s radostí

Výuka tance je primárně zaměřena na děti od 4 do 16 let. Náš výukový program však umožňuje začít s tancem i dětem staršího věku, od 8 let výš - BALET A MODERNÍ TANEC PRO DĚTI. Nezapomínáme ani na dospělé, kteří v minulosti neměli žádné taneční zkušenosti a nyní by je rádi získali - BALET PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ.

Pro zájemce studia tance a herectví na konzervatoři nabízíme možnost individuální přípravy pro zvládnutí talentové zkoušky - HERECKÁ PRŮPRAVA. Výukový program dále umožňuje zdokonalení tanečních dovedností všem, kteří se zabývají uměleckým sportem. Se stejně vysoce kvalifikovaným přístupem se věnujeme i těm dětem, které mají tanec a pohybově-dramatickou aktivitu pouze jako zájmovou činnost.

Zažijte okouzlení, výjimečnost, vznešenost. Balet je vášeň, odhodlání, vůle, touha, píle, víra. Balet je koncentrovaná krása, emoce a profesionalita.