Vážení rodiče,

baletní škola Coppelia, postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo"GDPR"), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce údajů
Mgr. Lenka Takáčová
ředitelka školy

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytují výhradně zákonní zástupci dětí v souvislosti s využíváním našich služeb - výukou baletu, a to v podobě podepsané přihlášky dítěte.

Předmětem zpracování jsou níže uvedené údaje:

  • a.) jméno a příjmení žáka
  • b.) datum narození
  • c.) státní příslušnost
  • d.) MŠ anebo ZŠ, kterou dítě navštěvuje
  • e.) jméno a příjmení zákonného zástupce
  • f.) email - k zasílání organizačních zpráv týkajících se výuky
  • g.) tel. číslo - k zasílání organizačních zpráv týkajících se výuky
  • g.) audiovizuální záznamy a fotografie - z námi pořádaných akcí, nebo akcí, na kterých se škola účastní - k propagačním účelům

Osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání docházky žáka do baletní školy, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše specifikovaný účel.