Výuka klasické baletní techniky

K výuce klasické baletní techniky přistupujeme u dětí školního věku - 7 let. Výhodou (ale ne podmínkou) je předešlá taneční průprava. Děti se obeznámí se základními baletními pozicemi nohou a rukou, baletními pózami. Od cvičení na podlaze se přechází přes cvičení ve stoje s oporou (u tyče) k jednoduchým baletním vazbám v prostoru a choreografiím. Čím jsou žáci starší, tím jsou tréninky náročnější.

Pokud se žák o balet zajímá natolik, že tento obor touží studovat profesně, po dohodě s rodiči je z naší strany možná příprava na talentové zkoušky na konzervatoř. Zatím všechny naše žačky byly úspěšně přijaté.  Se stejným zaujetím se věnujeme i těm dětem, pro které balet i nadále zůstává zábavou a oblíbeným koníčkem, Další naše absolventky tak ovládnou za pár let baletní techniku natolik, že jsou schopné zatančit variace a choreografie z různých známích baletů (Spící krasavice, Labutí jezero, Louskáček, Bajadéra...). Děti se pravidelné zúčastňují baletních soutěží a každoročně předvádějí svoje dovednosti na závěrečném koncertě školy (Salesiánské divadlo).

Sporadicky doplňujeme dětmi i starší ročníky. Rovněž odrostlejší děti 9-10 let můžou u nás začít s baletem v případě, že jej doteď ještě nedělaly. Tyto starší začátečníci musí nejdřív absolvovat minimálně 3 individuální hodiny (v menších skupinkách), kdy se jim věnujeme intenzívněji a to jim umožní se lépe zařadit mezi ostatní žáčky. 

Naše baletní lekce navštěvují i gymnastky, které se chtějí ve svém oblíbeném sportu více zlepšovat a zdokonalit.