ZÁPIS DĚTÍ pro šk. rok 2017/18 - hledáme talenty i do vyšších ročníků (děti starší 8 let) a děti do oboru HERECTVÍ (9 let a více)

Možnosti přihlášení:

•  prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce zápis - přihláška
•  zasláním e-mailu na coppelia-bs@seznam.cz

Nábor dětí pro šk.rok 2017/18 probíhá formou konkurzu, respektive zápisu v těchto termínech:

17.5. (středa) v 17:40 děti 6 - 8 let školáci

19.5. (pátek) v 17:40 děti 4 - 6 let předškoláci

19.6. (pondělí) v 17:00 náhradní termín pro všechny - MIX        v 18:00 zápis zájemců od 9 let do oboru HERECTVÍ

pro děti starší 8 let probíhá zápis individuálně, po dohodě

Vyberte si odpovídající termín a zaregistrujte se předem prostřednictvím telefonátu, kontaktního formuláře, nebo e-mailovou zprávou (coppelia-bs@seznam.cz) s uvedením termínu, jména dítěte, věku a tel. spojení. Následně vás budeme kontaktovat.

Děti zbytečně nestresujeme, konkurz probíhá v přátelské atmosféře formou společného cvičení a taneční hry

Možnost dodatečních zápisů - v průběhu celého 1. pololetí šk. roku 2017/18

Místo zápisu:

objekt Ženské domovy
Ostrovského 3
Praha 5 – Smíchov – metro Anděl
baletní škola Coppelia - přízemí, vpravo od recepce

 Začátek výuky:     11. září 2017

Zpět