Zápis dětí

Nábor dětí:

- možnost individuálních zápisů v průběhu celého 1. pololetí šk. roku 2013/14 

Místo zápisu:

objekt Ženské domovy
Ostrovského 3
Praha 5 – Smíchov – metro Anděl
baletní škola Coppelia - přízemí, vpravo od recepce 

 

Zpět