Herecký obor

V práci v divadelním souboru Pierot se děti seznámí s uměleckým oborem „Divadlo“.

Menším dětem obor nabízí zdokonalit se ve výslovnosti, ve čtení a přednesu, v kultuře pohybu a projevu. Žáci se seznámí s praktickou výukou herectví, divadelním prostorem, vyzkouší si různé herecké techniky (klauniáda, pantomima, přednes atd.)

Jedná se o přípravné studium na školy s divadelním zaměřením, kde si žák prostřednictvím dramatické hry zdokonaluje mluvní, přednesové, pohybové, herecké a slovesné dovednosti, které uplatňuje v sólovém i kolektivním projevu. Nastudováním konkrétních větších či menších představení ztvárňuje různé postavy, proniká tak do jejích charakterů a učí se je pravdivě zobrazit.

Předmět obsahuje tvořivou dramatickou činnost, která vychází z tvořivé improvizace a od spontánního projevu směruje k projevu kultivovanému. Určeno pro děti od 8 let.